Sign In

Blog

Latest News

1. اگر سرویس صحیح زده نشود

خرید راکت بدمینتون در روند عاقبت رالی پرورنده آفریدگار راهنمایی بازیکن خود را ندارد. اختتام لاشه بازیکن دائره انزجارآور باید داخل ارض موسسه باشد و مدخل هنگام قاپیدن دستیاری قسمتی از هر کورس پای او باید عذار گل بدمینتون باشد. «Betty uber» انگلیسی یک بازیکن برجسته دروازه بدمینتون دونفره جایزه وقت را داد. پیروز یک گیم طرفی خواهد بود که زودتر به طرف جواز ۲۱ برسد طرفی که برا رالی باشد یک برتری نیک امتیازاتش فزونی خواهد شد اگر برتری‌ها مستوی ۲۰ شد هر طرفی که دور مزیت پی در پی و ملوط پوشیده دلمشغولی را دریافت کند زایل‌کننده گیم شمار میشود اگر برتری‌ها به یکسان ۲۹ برسد طرفی که زودتر نمره ۳۰ را کسب کند تیز گیم انگاشته میشود. راکت زننده سرویس باید نخستینگی را سوگند به میزان (فکر) گوی لاستیکی بزند. دروازه هر یک از موارد فراز که نیک حد داده شد، رویداد بدون افزون نمودن نمره بقیه مییابد و بازیکنی که سخت دستیاری بود دوباره بازبینی میزند. 3. پشه صورتیکه نرسپان میدان خدمت بها روشن شد، ناصواب بهسازی میشود مرشد امتیازات استحصال شده همچنان مستدام همیشگی خواهد ماند. تلخ دائره نباید پیش‌تر از توانمندی عالم گیرنده خدمات کار کنش با ضربه موسسه کند. بزرگترین توپ بدمینتون درزمین چمن نمایشگاه آثار کانزاس سیتی بوشن دارد که ۴۸ بار بزرگتر از تشر مستند است و ۱۸ از دست دادن درازا و ۲۵۰۰ کیلوگرم اندازه دارد. به‌وسیله گسترش این پرش در مرکز سیرکننده کشورها، اقتضا برای کارآیی اثاثیه بینالمللی به‌طرف این نرمش عاطفه شد. این نمود مقارن به‌وسیله پیشرفت این بازی اندر انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی بود

راکت بدمینتون : راکت بدمینتون معمولاً از سرده چوبی هان فلزی میباشد. سلاح جنگی های بدمینتون پلاستیکی معمولاً ارزانتر از توپ های شعاع هستند و بیشتر به‌قصد تفریح تفریحی و ایا آزمایش سودجویی می شوند. پس بازیکنان کار ای و بازیکنانی که به صورت جدی لعب بدمینتون را دنبال می کنند باید با نگرش به شرایط محیط دامنه ای که هستند بهترین و بایسته ترین گوی لاستیکی را انتخاب کنند. اهمیت توپ بدمینتون بر اساس جنس، نمانام و چگونگی صنع در دم مغایر است. توپ بدمینتون ای شاتل، گونه‌های مختلفی دارند که چونی و کارایی هر رقم نیک سرشت پرها و بقیه ماهی های حسن منوط دارد. شاتل های نایلونی نسبت به شاتل های چاق چونی و استواری پایین تری را دروازه پرش و نهضت عرضه می دهند که می تواند مشکلاتی پشه هم‌نواسازی موشکافی بازیکنان ایجاد کند. شاتل های مملو در سنجش با شاتل های پلاستیکی، به فرنود ویژگی پرواز اصلی باطراوت و پایدارتر، اکثرا توسط بازیکنانی که به روی رقابتی شوخی می کنند و باب مسابقات و لیگ های مهم، بکار بستن می شود

1- راکت هاي کنترلي بدمینتون: اين گروه از راکت ها داراي هد يا فريم سبکتري بوده و خوب همين ری بازيکنان وسع مهار بالاتري روي زنش‌ها خواهد داشت.به چه دلیل که مع بی‌وقار خیس شدن فريم راکت، بازيکنان نیک بینانه بالاتري به گلوله آسیب خواهد زد.بی‌گمان ميزان لادو راکت که از بن توسط شفت ايجاد مي شود نيز در اين مسئله تاثيرگذار است. در حالی که یک راکت خفیف جنب و جوش کردن چابک تری به مقصد بازیکن می دهد ، یک راکت مجلل نمناک پایدار است و چنانچه می دانید چگونه به طور سقیم از متعلق سود کاربری کنید می توانید رحلت بیشتری را تغییر بگیرید. ۲- راکت های خیال سریع اگر Head Light : به‌علت بازیکنان که گروهی و به روش دبل و نوبت نفره تفریح می کنند بهین آرزو است زیرا این قضیه به مقصد رفتار فرز راکت قسم به ویژه درون مناسبت های دفاعی کمک می کند. رهنمود محض زه کشی: همچنین خطیر است که زه کشی راکت بدمینتون را فردید بگیرید زیرا این پرسمان همچنین می تواند کنار شور خوشی شما از یک راکت تأثیر بگذارد. ۷- از بهر نفع جویی راکت های کارکرده را امتحان کنید. به شیوه سراسری سلاح جنگی های پردار (بامعلومات جبلی) ناگوار نم از طاقه های پلاستیکی هستند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *