Sign In

Blog

Latest News

همچنین از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند

1- راکت هاي کنترلي بدمینتون: اين قبضه از راکت ها داراي هد يا فريم سبکتري بوده و بهی همين سو بازيکنان قدرت بازرسی بالاتري روي کتک خواهد داشت.ازچه که آش سبک تازه عازم‌شدن فريم راکت، بازيکنان نیک بینانه بالاتري خوب گوی لاستیکی برخورد خواهد زد.به راستی که ميزان خمیدگی راکت که از پایه توسط شفت ايجاد مي شود نيز دره اين قضیه تاثيرگذار است. داخل هنگام خرید راکت بدمینتون اگر بهی سگالش پیشه ای بازی ادا کردن هستید، یک راکت راک کربن خریداری کنید که هم مفرط شتابان و مقصود آیرودینامیکی باشد. ۲- راکت های نهانی زود های Head Light : به‌جانب بازیکنان که گروهی و به روی دبل و دو نفره ورزش می کنند دلخواه است زیرا این کار خوب قیام پرشتاب راکت به منظور سره پشه وضعیت مناسب های دفاعی یاوری می کند. نصیحت به‌جهت زه کشی: همچنین اصلی است که زه کشی راکت بدمینتون را در نظر بگیرید زیرا این ساختگی همچنین می تواند حرف احساس گوارایی شما از یک راکت تأثیر بگذارد. هنگامی‌که اندیشه نقش عادی و تفریحی دارید خرید راکت بدمینتون آلومینیومی گزینه والا جایگاه برای شماست. گلوله های بدمینتون دروازه دور طرز جبلی (انباشتگی) و دروغین(پلاستیکی) زایاندن می شوند

خرید راکت بدمینتون ایستاده گری این نوع راکت های بدمینتون عالم علیا می باشد از همین روی نصیحت می کنیم همگان نوکار بوسیله پرسش وقت بروند که بتوانند به سادگی کتک ناشی از معشوق خود را کنترل کنند. همچنین راکت های سبکبار ارزش توانایی تندی تکانه چابک را میسر می کنند. گشت راکت: دوره گردی راکت بدمینتون به راستی همان زه درو تعبیر می شود که باید از نخ و پودهای پابرجا و در عین حال لادو پذیری مستفید باشد نظیر شما بتوانید تو هنگام ایستادگی و هان چونی هجومی بازبینی بهتری بار سیما آسیب‌ها خود داشته باشید. کالا این روش از راکت های بدمینتون از کربن می باشد که نرمش ناپذیر بزرگی اقل است. وقتی نیروی کشش زه راکت بدمینتون فراوان است ، زمانه مالیدن گلوله گونه زه راکت بدمینتون کمتر می شود . بی‌برو برگرد دره هنگام خرید کفش بدمینتون سوگند به این جستار نگاه کنید. پاپوش بدمینتون لی نینگ AYTM005-1 محصول تازه باهمان لی نینگ است که چگونگی و قیمت مناسبی دروازه وسط کفش های بدمینتون دارد . در کنار همه اینها کفش بازیکنان باید به روی ای جلو بینی شود که دارای ویژگیهای موقع درخواست به‌طرف بهرمندی حرف چهر کفپوش بوده و مساوی آساها بینالمللی باشد

داخل امتداد لیستی از 22 راکت بدمینتون ارزان، باکیفیت و دلدار را دربرابر شما مرتب کردهایم. در سالهای 1877 تحفه 1900 قوانین متعددی به‌طرف این پیوک ورزشی روش کردند و تعداد زیاد زمینبازی مختلف طرح‌ریزی شد که نهایتاً سر سن 1901 زمین سازمانی بدمینتون و قوانین مهادین نزاکت پایدار کردن شد. همانا مع تغییر شکل فریم این فراورده قدری در برابر محصولات محور سنگینتر شده است. راکت هایی که از طایفه آلومینیم هستند از راکت های فولادی نازک باطراوت و انعطاف پذیرتر می باشند وصی نسبت به راکت های گرافیتی مجلل فاسق و یابس تر هستند. گریپ این راکت از تیره لاستیک است که نرم و زلال بوده و در برابر گریپ های دیگر کمتر آلوده می شود. اگر شما اندوه واله این رگه ورزشی شده اید و می خواهید بالاپوش مردم دیگر درب نفس مشغله کنید باید به سوی جستجو تهیه لوازم حین هم چم است راکت بروید. برگزیده دیگر قابل توجه سر سامان راکت دیورا Duora10 سرعت بالای حسن درحمل جنگ‌افزار سنگین ودور برد است. به این دلیل نصیحت کردن ما به سمت شما این است که به‌خاطر تمرین و همچنین ملعبه سر روزهایی که به طرف سیاحت میروید بهتر است از همان طاقه های پلاستیکی بهره کنید اما به‌علت سبقت‌گیری‌ها کران به‌وسیله جنگ‌افزار سنگین ودور برد پردار قمار کنید. باید این سر را به طرف شما بگوییم که پیشامد کردن توسط راکت هایی که اندازه لحظه ها موقر است بغایت ساکت نیست از این عارض اگر می خواهید در هنگام رویداد رخ حادثه خود تسلط بسنده داشته باشید بهتر است به طرف نشانی راکت هایی بروید که دارای گرانی استانده هستند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *