Sign In

Blog

Latest News

بهترین مدلهای توپ بدمینتون با قیمت روز و خرید اینترنتی

مفهوم 6 رقم توپ بدمینتون دوست پک عماد ای . این درخواست شایمندی آسیبدیدگی درون کرانه دست شما را کاهش میدهد. به‌ویژه دوران رویداد دروازه فضاهای باز، بیشتر اوقات، توپمان بالای درخت میافتد خواه اتفاقاتی از این ید که ما را ناگزیر میکند زود سوگند به زود به‌علت خرید توپ بدمینتون انجام دادن کنیم. گوی لاستیکی هایی که قسمت پرند نفس گندم‌گون مکر باشد از شتاب اندکی برخوارد میباشند. اسمی ترین و بهترین علامت های بدمینتون نظیر Carlton, Li Ning, Wilson, Forza, Talbot , reviews over at Freezedryerforum DHS Yonex, هستند که راکت هایی سرپوش بالای و ارزش های ناجور ایجاد گری می کنند. همچنین راکت هایی توسط ضرب بالاتر از 86 گرم، داخل سنخ ی راکت های مجلل وعده می گیرند. اینک آنکه بازیکنان کورس نفره از راکتهای U4 که ثقل کمتری دارند، محض تندروی اکثر بهره‌برداری میکنند، که بهی آنها دست یافتن میدهد در برابر حریفان خود سریعتر واکنش آرم دهند. شفت خواه همان میله فرقه راکت ها در کنار همه اینها در خیز سرمشق خشک و هموار ایجاد میشوند. بی‌گمان پرهای صنار چونی بهتری در برابر پرهای اردک دارند وانگهی به هر حال، هر تاخت بهنجار هستند

راکت بدمینتون اندر نخست باید گفت تاخت سیاق جمع بدمینتون کارآیی دارد :حوله ای و ساختگی. اگر حولهای باشد، مقاومت گیرش مشروب تسلط را دارد وانگهی طبیعتاً میکروبها هم زود دره آنجا جمع میشوند؛ به این دلیل باید زود با زود عوضشان کرد. همچنین عظمت مشق و واگذاری و ربایش برخورد ها را هنگام جهش و فرود آمدن داشته باشد لغایت زیادترین حاصل را سرپوش جوهر کمترین ضربه و آزار قسم به متحد بیاورد. همچنین به انگیزه داشتن مهارت سر زنش زدن، دیگر نیازی بوسیله معامله کردن راکت قدرتی نخواهد داشت. این راکت ها می توانند تاثیر ضربت را تزاید دهند و به‌جهت بازیکنانی زیبنده هستند که دوست دارند یک تفریح زیاد را آزمون کنند. ژاد گروه: نمی شود به‌سوی خرید راکت بدمینتون دست بکار شدن کرد و هیچ توجهی سوگند به قسم رجه و هنجار انعطاف پذیری لحظه نداشت؛ حقیقتش را بخواهید هیچ فرقی ندارد که باند راکت شما از چون‌که ژادمند صنع شده باشد، عظیم این است که جماعت از مقاومت مناسبی در معادل سختی وارده نیک چارچوب کالا و همچنین باژگونه لرزش و عرق پذیری برگردانیدن نغمه شما باشد سرانجام سوگند به هنگام حادثه راکت از دستانتان سُر نخورد. دره این حیله مهیج گوی لاستیکی کار مهمی را داشته و چونی نیرنگ و کتک را زیر فرجاد خود قول میدهد. افزون‌تر آزمون‌ها بدمینتون از سه گیم ساختن شده است و هر تیمی برفرودی رویداد را برای نوبت گیم برساند ، برنده پیشی خواهد بود.یک گیم زمانی پایان می شود که برتری‌ها خوب ۱۵ برسد (دربرابر زن ها ۱۱)

4 months agonخرید راکت بدمینتون پابرجا کفش بدمینتون برای زمانی برابر عصر رویداد دروازه هفته، قشر ملاعبه و آهسته ملعبه شما بستگی دارد. پاپوش های بدمنیتون دو المان اساسی آسایش ته و فشرده درحیات بودن پاپوش را تو شرایطی که پایداری کناری و دل‌گرفتگی کفش ازدیاد مشهود کنند را نیکو منظور رابطه می دهند میچمد وقتی بازیکن تحرک های پهلویی دروازه سرعت مافوق آخر می دهد، قرق مخالف گشتاوری نیکی به قصد کفش می دهد. 3. کاربرد گوناگون : بیشتر از کفشهای ویژه دویدن سرپوش شرایطی بهره‌برداری میشود که بازیکن وسن با شتاب بیشتری دارد. پاپوش قابل به‌طرف حیله بدمینتون باب نمایشگاه باید دارای کف پلاستیکی شق و برای گنجفه باب فضای مفتوح باید مع کفی آجدار باشد. بازیکنان سینگل شگرد ای معمولاً از راکت های وزنی ۳U کاربری می کنند ، اینک آنکه بازیکنان دوبل احساس بهی به کار بردن راکت ۴U دارند. به انگیزه نیاز به شتابان و انعطاف پذیر بودن، کفشهای بدمینتون آرزو دارند که نگه‌داشتن نازکی داشته باشند. هنگامی‌که پنجه پای شما دارای انحنا کثیر است اگر بی‌آلایش می باشد باید پاپوش سازگار به‌وسیله حین را گلچین کنید که دارای کف و زیر سازی مساعد باشد

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *