Sign In

Blog

Latest News

Reduslim

“Vědci zkoumali 565 dospělých s nadváhou nebo obezitou, kteří byli náhodně zařazeni buď do 45minutového cvičení každý den po dobu jednoho roku – a to ne jen tak ledajakého cvičení, ale do režimu, který zahrnoval 20 minut rychlé chůze třikrát týdně a 30 minut středně intenzivní chůze tři dny v týdnu -, nebo do kontrolní skupiny, která byla zařazena na seznam čekatelů.

“Účastníci, redu slim kteří absolvovali procházku, uváděli statisticky významně větší množství denní fyzické aktivity než účastníci kontrolní skupiny,” napsali autoři studie podle NBC News. “Čas strávený v sedě se ve skupině účastníků procházky snížil o 11 minut a úbytek času stráveného v sedě byl v obou skupinách úměrně větší než úbytek času stráveného mírnou aktivitou.”

Výzkumníci vysvětlili, že souvislost mezi načasováním cvičení a ztrátou času stráveného vsedě vycházela ze studie, kterou publikovali v roce 2012. Studie zjistila, že poté, co si účastníci zvykli cvičit, se jejich denní doba sedavého zaměstnání snížila na 6 až 8 hodin. Studie také ukázala, že tyto doby sezení byly obvykle rovnoměrně rozloženy během dne.

Nová studie však zjistila, že zvyk cvičit s určitým časem začátku a konce může zkrátit dobu sezení přibližně o 2 hodiny. Výsledky byly zvláště významné u lidí, kteří měli sedavý vzorec chování “ranního typu”, což znamená, že doba sezení měla tendenci být na začátku nebo na konci dne.

“Naše zjištění naznačují, že pravidelné cvičení s mírnou intenzitou v časově omezeném režimu ráno by mohlo být obzvláště úspěšné pro snížení sedavého času v průběhu dne,” napsali autoři studie.

Podle vědců je klíčové naslouchat svému tělu – pokud zjistíte, že se vám ne vždy chce cvičit nebo že z nějakého důvodu nemůžete cvičit v určitou dobu, do cvičení se přesto nenuťte. Místo toho začněte postupně – po pěti až deseti minutách a postupně se dopracujte k požadovanému množství cvičení.

“Vydržte u toho.”

Výše uvedené rčení – “vydržet” – může znamenat mnoho věcí, ale pro hubnutí má skutečně smysl. Koneckonců je snadné, aby plány na hubnutí ustoupily do pozadí.

V této souvislosti studie zveřejněná na začátku tohoto roku v časopise Obesity odhalila, že ženy mají menší pravděpodobnost, že dosáhnou národních doporučení pro zdravé hubnutí, pokud se ne

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *